خدمات طب صنعتی

انجام معاینات دوره ای صنایع و کارخانجات

سوابق کاری

فعالیت اقتصادی با بیش از ۴۰۰ کارخانه ،شرکت و ادارات مختلف

خدمات بهداشت حرفه ای

اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار

مدیریت سرمایه های انسانی

برگزاری کلاس های آموزشی در خصوص روش های نوین مشتری مداری ،اصول و فنون مذاکره و ارائه هرچه بهتر خدمات به مشتریان

ظرفیت پذیرش

ظرفیت پذیرش و ارائه خدمات بصورت سالانه به بیش از ۲۰ هزار نفر نیروی کار

مدیریت توسعه کیفیت و بهره برداری

استخدام و آموزش مستمر نیروهای انسانی بهمراه برگزاری کلاس های آموزشی در جهت ارتقاء سطح کیفی خدمات
۰
شرکت های طرف قرارداد
  • روزهای کاری :
  • شنبه الی پنجشنبه ساعت ۷:۳۰ الی ۱۶:۳۰
  • پذیرش معاینات بدو استخدام :
  • شنبه الی پنجشنبه ساعت ۷:۳۰ الی ۹:۳۰

درباره ما

1
شرکت طب کار و بهداشت حرفه ای پاژند طب

انجام کلیه معاینات تخصصی پیش از استخدام و معاینات دوره ای ادارات ،کارخانجات و صنایع

پاژند طب در قاب دوربین

افتخارات و تندیس ها

پیشنهادات و انتقادات

درباره ما

1
شرکت طب کار و بهداشت حرفه ای پاژند طب

انجام کلیه معاینات تخصصی پیش از استخدام و معاینات دوره ای ادارات ،کارخانجات و صنایع

پاژند طب در قاب دوربین

افتخارات و تندیس ها

پیشنهادات و انتقادات