اندازه گیری عوامل زیان آور

اندازه گیری عوامل زیان آور در طب کار - ( Measurement of harmful factors )

هدف از شناسایی عوامل زیان آور در محیط کار، حفظ سلامتی کارمندان وبهداشت آنها و همچنین محیط کار است.

در صورتی که چنین برنامه ای موفق باشد صرفاً موجب سلامتی کارگر یا کارمند نیست بلکه ساعات غیبت ومحرومیت از کار را کاهش داده و زیانهای اقتصادی ناشی از آن را کاهش می دهد

در این قسمت ما در تلاشیم تا با این عوامل آشنا شویم :

در تمام مشاغل عوامل و فاکتورهای زیان آوری وجود دارند که می توانند افرادی را که به آن شغل اشتغال دارند دچار بیماری کنند. به این بیماریها ، بیماری ناشی از کار یا بیماری شغلی می گویند.

 

فاکتورهای زیان آور در محیط کار افراد به چند گروه تقسیم می شوند که عبارتند از :

– عوامل زیان آور فیزیکی ( عمده فاکتورهایی که وجود دارند گرما‌، سرما ، سرو صدا ، افزایش و کاهش فشار وا رتعاش در محیط کار واشعه های یونیزان و غیر یونیزان است . )

– عوامل زیان آور شیمیایی ( در افرادی که با مواد شیمیایی و ضدعفونی کننده تماس مکرر دارند میتواند مشکلات پوستی ایجاد کند یا از طریق دستگاه تنفس جذب شوند واثراتی در این زمینه داشته باشند یا گازهای بیهوشی میتواند اثراتی در سیستم عصبی بگذارد .)

– عوامل زیان آور بیولوژیکی ( فاکتور هایی مانندقارچها،باکتریها و ویروسها که در بعضی مشاغل و عمدتا مشاغلی که افراد درآن با انسانها، حیوانات یا با گیاهان سروکار دارند بیشتر دیده می شود . )

– عوامل زیان آور سایکولوژیکی یا روحی روانی ( استرسهایی که در محیط کار افراد وجود دارد و فشارهای روحی وروانی که ممکن است در اثر کار به افراد وارد شود به عنوان مثال کسانی که در میحط کارشان کارهای طولانی مدت دارند ویااینکه دارای شیفت های کاری زیادند . )

– عوامل زیان آور ارگونومیک ( در رابطه با عوامل ارگونومیک می توانیم به طراحی محیط کار اشاره کنیم. یعنی باید طراحی محیط کار به گونه ای باشد که متناسب با فرد باشد و شخص دچار اختلالات مختلف از جمله ناراحتهای اسکلتی – عضلانی نشود . )

– عوامل زیان آور اقتصادی ( در دسته بندی دیگر می توان عوامل ارگونومیک را جزء عوامل زیان آور میکانیکی نیز در نظر گرفت … )

 

بررسی ها ونگرانی ها :

عوامل فیزیکی از شایعترین عوامل زیان آور محیط کاری است .

در بخش عوامل فیزیکی، اولین کار ،شناسایی و ارزیابی عوامل ، دوم اندازه گیری آنها با روش های استاندارد و سوم کنترل محیط است.

در زیر به برخی از عوامل زیان آور بصورت موردی اشاره می کنیم :

– حرارت

– کرامپ های عضلانی

– گرمازدگی
– کاهش قدرت حیاتی بدن

– آسیبهای ناشی از سرما

– ارتعاشات

– فشار هوا

– تشعشعات یونیزان

– تشعشعات غیر یونیزان

– رادیو اکتیو