انجام معاینات رانندگان

معاینات رانندگان در طب کار ( صدور کارت سلامت ) - ( Drivers Health Examinations )

با توجه به اهمیت صحت و سلامت رانندگان و تاثیر آن در افزایش ضریب ایمنی حمل و نقل جاده‌ای کلیه رانندگان حرفه‌ای برون شهری پس از طی مراحل معاینات پزشکی کارت سلامت دریافت می‌کنند.

اخذ کارت سلامت رانندگان به عنوان یکی از مفاد مهم در آیین نامه حمل و نقل جاده‌ای کالا و مسافر الزامی است.

بیشترین عوامل مؤثر در تصادفات جاده‌ای، وابسته به خطاهای انسانی است. به همین دلیل و به منظور کنترل و افزایش ایمنی اعمال برخی محدودیت‌ها برای رانندگان عمومی ضروری است.
به شرکت‌ها و موسسات حمل ونقل تاکید می گردد که رانندگان فاقد کارت سلامت را به مراکز مجاز طب کار، که از سوی اداره کل برای انجام این کار تعیین شده‌اند معرفی نمایند تا معاینات و آزمایشات دقیق را بر روی معرفی شدگان درخصوص اختلالات احتمالی بینائی، شنوائی، کلیوی، روحی، تنفسی، فشار خون و نوار قلب و… انجام دهند و پس از بررسی دقیق آزمایشات، در صورت مشاهده مشکلات جسمانی و…، رانندگان را برای معالجه به پزشکان متخصص معرفی تا پس از طی مراحل کامل درمان مجددا معاینه و در صورت وجود صحت کامل کارت سلامت آنان را صادر می‌نمایند.