Audiometry – تست شنوایی سنجی

تست شنوایی سنجی ( ادیومتری ) در طب کار

این مرکز داری مجوز تاسیس دفتر ارزیابی شنوایی از سازمان نظام پزشکی بوده و با بهره‌گیری از کارشناسان مجرب در رشته اودیولوژی و تجهیزات پیشرفته و اتاقک آکوستیک استاندارد، آمادگی لازم جهت انجام آزمون‌های اودیومتری متداول و تخصصی الکتروفیزیولوژیک شامل موارد زیر را دارا می باشد :
(PTA, SRT , SDS, Impedance ,OAE , ABR , ASSR)
همچنین با بهره‌گیری از دستگاه‌های اودیومتری قابل حمل (portable) امکان انجام آزمون‌های غربالگری در محیط کار را نیز فراهم می‌آورد. بدین ترتیب نه تنها امکان غربالگری شاغلین از نظر شنوایی در محیط کار موجود می‌باشد، بلکه موارد غیرطبیعی تست شنوایی در معاینات بدواستخدام نیز مورد آزمون‌های دقیق‌تر قرار گرفته و با تعیین دقیق علت اختلال، امکان پیگیری بیماری توسط متخصصین گوش و حلق و بینی همکار فراهم می‌گردد.