خدمات طب صنعتی

انجام معاینات دوره ای صنایع و کارخانجات

سوابق کاری

فعالیت اقتصادی با بیش از 400 کارخانه ،شرکت و ادارات مختلف

خدمات بهداشت حرفه ای

اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار

مدیریت سرمایه های انسانی

برگزاری کلاس های آموزشی در خصوص روش های نوین مشتری مداری ،اصول و فنون مذاکره و ارائه هرچه بهتر خدمات به مشتریان

ظرفیت پذیرش

ظرفیت پذیرش و ارائه خدمات بصورت سالانه به بیش از 20 هزار نفر نیروی کار

مدیریت توسعه کیفیت و بهره برداری

استخدام و آموزش مستمر نیروهای انسانی بهمراه برگزاری کلاس های آموزشی در جهت ارتقاء سطح کیفی خدمات
Dr-Taghiei

دکتر حسن تقیئی

مدیریت - دکتری مدیریت کسب و کار

photo_2016-03-15_19-10-50

دکتر مرتضی داودی

مسئول فنی - متخصص طب کار

طرف قرارداد با بیش از 0 شرکت
Dr-Taghiei

دکتر حسن تقیئی

مدیریت - دکتری مدیریت کسب و کار

photo_2016-03-15_19-10-50

دکتر مرتضی داودی

مسئول فنی - متخصص طب کار

افتخارات و تندیس ها

پاژند طب در قاب دوربین

تماس با ما

پیشنهادات و انتقادات

تماس با ما

پیشنهادات و انتقادات