آزمایشات بالینی

آزمایشات بالینی در طب کار - ( Clinical Tests )

روش انجام آزمایشات پزشکی پیش از استخدام

۱- گرفتن شرح حال متقاضی : شامل سوابق فردی و خانوادگی از نظر ابتلا به بیماری ها و مشاغل قبلی وی

۲- ثبت عوامل زیان آور در فرم معاینات بر اساس گزارش بازدید از مراحل و محیط کار توسط کارشناس بهداشت حرفه ای

۳- معاینه : معاینه عمومی دستگاه های قلب و عروق، ریه ها، کلیه ها، اعصاب، چشم و گوش که توسط “متخصص طب کار” انجام می شود.

( بینایی سنجی، شنوایی سنجی، تست عملکرد ریه (آزمایش اسپیرومتری)، نوار قلب )

– پس از انجام آزمایشات فوق درخواست انجام آزمایشات پاراکلینیک در آزمايشگاه طب كار بر اساس نیاز شامل :

آزمایش خون و ادرار، در برخی موارد بسته به نوع شغل عکسبرداری و … ثبت می گردد .