فرم ها و مدارک

۱- اصل گواهینامه

۲- اصل کارت ملی

۳- اصل کارت پایان خدمت برای افراد زیر ۵۰ سال

۴- یک قطعه عکس ۴×۳ جدید زمینه سفید

۵- مبلغ ۸۳۰,۰۰۰ ریال برای افراد زیر ۴۰ سال و ۸۸۰,۰۰۰ ریال برای افراد بالای ۴۰ سال

۶- ناشتا بودن ۸ الی ۱۰ ساعت الزامی است.

۷- ساعت مراجعه هرروز به جز ایام تعطیل از ساعت ۸ الی ۱۰ صبح

۸- مراجعین محترم در صورت استفاده از عینک طبی و سمعک هنگام مراجعه به همراه داشتن عینک و سمعک الزامی است.

۹- افرادی که مبتلا به فشار خون هستند حتما داروی تجویز شده توسط پزشک متخصص را استفاده نموده و سپس مراجعه نمایند.

۱۰- افراد مبتلا به دیابت حتما داروی تجویز شده توسط پزشک متخصص را استفاده نموده و سپس مراجعه نمایند.

۱- اصل کارت ملی

۲- کپی کارت پایان خدمت

۳- معرفی نامه

۴- مبلغ ۱,۷۵۰,۰۰۰ ریال برای افراد زیر ۴۰ سال و ۱,۸۵۰,۰۰۰ ریال برای افراد بالای ۴۰ سال

۵- ناشتا بودن ۸ الی ۱۰ ساعت الزامی است.

۶- ساعت مراجعه هرروز به جز ایام تعطیل از ساعت ۷:۳۰ الی ۹ صبح

۷- مراجعین محترم در صورت استفاده از عینک طبی و سمعک هنگام مراجعه به همراه داشتن عینک و سمعک الزامی است.

۸- افرادی که مبتلا به فشار خون هستند حتما داروی تجویز شده توسط پزشک متخصص را استفاده نموده و سپس مراجعه نمایند.

۹- افراد مبتلا به دیابت حتما از داروی تجویز شده توسط پزشک متخصص را استفاده نموده و سپس مراجعه نمایند.