شرکت پاژند طب

در دنیای امروز گاه انسانها مجبور به کار در شرایط سخت و زیان آوری می‌باشند، که این شرایط می‌تواند به سلامتی انسان آسیب وارد نماید.

به شرایطی که در محیط کار به سلامت انسان آسیب وارد می‌کند، عوامل زیان آور محیط کار می‌گویند.

عوامل زیان آور محیط کار عوامل فیزیکی شیمیایی، روحی روانی و ارگونومیک می‌باشند.

زمانی که کارگر در معرض عوامل زیان آور کار می‌کند، سلامتی وی در معرض خطر می‌افتد و باعث بروز بیماریهایی می‌شود که به آن‌ها بیماریهای شغلی می‌گویند.

بیماریهای شغلی، بیماریهای پر اهمیتی هستند که گاهی حتی جان انسان را به خطر می‌اندازند و از طرفی این بیماریها هزینه‌های زیادی را به صنایع تحمیل می‌کنند و باعث کاهش بهره وری و افزایش روزهای از دست رفته کاری می‌شوند.

برخی از بیماریهای شغلی مانند سیکیلوزیس و آزستوزیس و مسمومیت ناشی از سرب، گاهی منجر به مرگ کارگران می‌شود.

برای پیشگیری و کنترل بیماریهای شغلی نیاز به تشکیل تیم سلامت کار می‌باشد.

تیم سلامت کار با شناسایی و کنترل عوامل زیان آور محیط کار از یک طرف و تشخیص زودرس بیماریهای ناشی از کار از طرفی دیگر به سلامت انسانها کمک می‌کنند.

آن بخشی از تیم سلامت کار که به شناسایی و کنترل عوامل زیان آور محیط کار می‌پردازد بهداشت شغلی نامیده می‌شود و بخشی که تلاش می‌کنند با تشخیص زودرس بیماریهای ناشی از کار، سلامت کارکنان را حفظ کند طب کار نامیده می‌شود.

شرکت طب کار پاژند طب اراک در سال ۱۳۸۱ به شماره ۴۴۲۲ در اداره ثبت املاک شهرستان اراک با موضوع انجام خدمات طب صنعتی و بهداشت حرفه ای به ثبت رسیده است و کماکان با قدرت تمام به فعالیت اقصادی با بیش از ۴۰۰ کارخانه، شرکت و ادارات مختلف مشغول می باشد ؛ همچنین این شرکت با در اختیار داشتن تیمی متشکل از کارشناسان متخصص و با تجربه کارآمد کشور و همچنین تجهیزات و ابزار مناسب در تمام سطوح سلامت کار ،قادر به ارائه خدمات می‌باشد.

سرفصل خدمات ارائه شده توسط پاژندطب در بخش سلامت کار به شرح زیر می‌باشد:

الف ) خدمات طب کار :
 1. طراحی معاینات شغلی
 2. اجرای معاینات شغلی
 3. اجرای معاینات شغلی اختصاصی
 4. اجرای معاینات ویژه شغلی
 5. ارزیابی مقایسه‌ای شاخص‌های سلامت کار مثل شاخص غیبت‌های ناشی از کار، شاخص میزان افت شنوایی، شاخص های تغییرات عملکرد تنفسی و …
 6. آنالیز آماری و مقایسه‌ای معاینات شغلی
 7. ارائه راهکارهای اختصاصی جهت کنترل بیماریهای شغلی
 8. ارائه خدمات ویژه طب کار همانند تحقیقات بهداشتی
ب ) بخش بهداشت حرفه‌ای :
 1. ارزیابی و شناسایی عوامل زیان آور محیط کار
 2. اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار : عوامل فیزیکی شیمیایی، ارگونومیک و روحی روانی و بیولوژیک
 3. ارائه راهکارهای کنترل عوامل زیان آور